Kiracıma önce amdan daha sonraları götten vermeye başladım

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00353 515 73 20

Kiracıma önce amdan daha sonraları götten vermeye başladım

Merhaba sikiş severler ben olgun bir bayanım benim iri yaraklı bir kiracım var ve ben ona kendimi siktirmeye başladım şimdi size yazacağım bu hikayem götten sikişin de başlangıcı oldu iyi okumalar.
Kiracımla yaşadığım bu seks hikayesinin size de zevk vereceğinden çok eminim.
Her şey benim seks hikayeleri okuyarak kendimi azdırmamla başladı.
O kadar azgın biri olmuştum ki sürekli kendimi tatmin edecek birilerinin arayışına girmiştim.
Neyse hemen hikayemi anlatmaya başlıyorum.
2003 yılınd? bilgi??y?r ?lı? kull?nm?y? b?şl?dığımd? ?r?tik ?it?l?r? b?k?r t?tmin ?lurdum.

? z?m?nl?r d?h? ?tuzlu y?şl?rımın b?şınd?yım.
?turduğumuz d?ir? ?il? ???rtm?nımızdır.
giriş k?tt?ki dükk?nımız kir?d?dır.
? z?m?nl?r m?fruş?t üz?rin? ?l?n m?ğ?z?nın ??hibi y?ku? b?y ?lli kü?ürlü y?şl?rd? b?ni h?r gördüğünd? içini ç?k?r dud?kl?rını ı?ırı? b?y?zl?mış ??k?ll?rını ?ıv?zl?rdı.
bir gün ?şim iş için ş?hir dışın? çık???ktı.
diğ?r iki d?ir? b?ştu.
?şimin k?rd?şl?ri b?şk? ?vl?r? t?şının?? ?n?ht?rl?rı biz? bır?kı? kir?l?m?mızı i?t?dil?r.
Eşim ?n?ht?rl?rı b?n? bır?kı?, görm?k i?t?y?n ?lur?? ?vi gö?t?rir?in d?di.
bir h?ft?lığın? ?nk?r? y? gitti.
?rt??i gün kir??ımız y?ku? b?y k??ım? g?ldi.
dükk?nın üz?rind?ki d?ir?yi görm?k i?t?diğini ?öyl?di.
?n?ht?rı ?lı? buyrun gö?t?r?yim d?dim.
birlikt? ?ş?ğıy? ini? escort d?ir?y? girdik.
?d?l?rı d?l?şırk?n bur?yı d??? ?l?r?k kull?nm?k i?tiy?rum d?di.
b?ny?y? b?k?rk?n b?ny? d? k?z?n d? v?rmış bu iyi d?di.
b?nd? d??? y?????k??nız b?ny?y? ihtiy?ç duym?z?ınız d?dim.
b?n? l?zım ?lur ill? ki ?m? n??ıl y?kılır bilmiy?rum d?di.
b?nd? g?y?t b??it diy?r?k ?ğildim v? k???ğı ?çtım bur?y? ?dun k?y???k?ınız d?rk?n ?ll?ri k?lç?md? hi???ttim.

???l?yl? d?ğrulu? ?iz n? y??ıy?r?unuz d?dim.
bunl?r b?ni m?hv?diy?r diy? göğü?l?rimi ?vuçl?dı.
b?n durun d?rk?n dud?kl?rım? y??ıştı.
ı?ır? ı?ır? ö?m?y? b?şl?dı.
b?n dur d?m?y? ç?lıştıkç? ? üz?rimd?kil?ri çık?rm? ç?b??ınd?ydı.
?ll?rimi t?k ?liyl? z??t ?tmiş k?rşılık v?r?miy?rdum.
göğü?l?rimi ?çığ? çık?rın?? ?ff bu k??? m?m?l?r? h??t?yım.
diy?r?k uçl?rını ?mm?y? dişl?m?y? b?şl?dı ?rtık t?hrik ?lm?y? b?şl?mıştım.
Artık ?ll?rimi bır?kmış d?numu ?ıyırıy?rdu.
y?rıy? k?d?r indirdiği d?numu çık?rdı.
diz çökü? b???kl?rımı ?yırdı ?mımı y?l?m?y? b?şl?dı.
b?n inl?m?y? b?şl?mıştım ?m? ???im b?ş ?vd? y?nkı y??ıy?rdu.
d?dik?l?r?? y?l?rk?n ?ğzın? b?ş?ldım.
?m? y?l?m?y? d?v?m ?diy?rdu.
??nr? ?y?ğ? k?lkı? f?rmu?rını ?çtı.
?ikiyl? ?mım? vurm?y? b?şl?dı.
??nr? d? ?ürtm?y? ?ğzı m?m?uçl?rımd?yk?n ?ikini ?mım? y?rl?ştirdi.
içim? gir?rk?n ?hh y?vrum girdim ??nund? ?mın? ?rtık h?r gün giri??m bu ?m? k??? götlü k??? m?m?li akkışla escort ?r???um ?l???k?ın.
k???nı m?mnun ?ttiğin gibi b?ni d? m?mnun ?d???k?in.
diy? ?öyl?nirk?n şl?? şl?? köklüy?rdu.
b?ş?l???ğı z?m?n d? b?ni diz üz?rim? çöktürü? m?m?l?rim? b?ynum? ş?kır ş?kır b?ş?ldı.
?ikini dud?kl?rım? ?ürtü? y?l? h?di d?di.
? ?iki y?l?rk?n k?ndimi tuh?f hi???ttim.
??nr? b?ni y?rd?n k?ldırdı.
?ikini y?nid?n ?mımı d?y?dı.
k?lç?l?rımı ?vuçl?yı? h?şun? gitti d?ğil mi ??nım d?di.
yüzün? b?k?m?dım.
gidin lütf?n d?dim.
??md?ki kir?lık ?fişini ?lı? bur?yı tutuy?rum.
bir?zd?n ?ş?ğıy? g?l ??r? v?r?yim d?di.
O gittikt?n ??nr? ?vim? çıktım.

b?ny? y??tım.
t?l?f?num ç?lıy?rdu.
?şim t?l?f?nd? n? v?r n? y?k d?rk?n ???im titr?di.
?n? d?ir? tututldu d?dim.
?nl?tın?? iyi ?lmuş y?ku? ?bi iyidir.
d?di.
t?l?f?nu k???tı? bilgi??y?rın b?şın? g?çtim.
?-???t?l?rım? b?ktım.
g?l?n i?t?kl?rd? t?nım?dığım in??nl?rd? v?rdı.
?kl?dim.
??nr? kıy?f?tl?rimi m?kin?y? ?y?rk?n kül?tumun ?lm?dığını f?rk?ttim.
?ş?ğıy? y?ku? b?yin y?nın? indim.
ç?lış?nl?rı ?d??ınd? d?dil?r.
y?nın? gittim.
k?ntr?tı imz?l?mış b?n? v?rdi.
ç?y ?öyl?di.
b?n ç?m?şırımı ??rdum.
? b?nd? k?l???k.
??ni d?n?uz ?r???um d?di.
yıll?rdır ??ni ?ik?bilm? h?y?lini kuruy?rdum.
?m? ??nd? ?z ?r???u d?ğil?in y?ni götünü ??ll?y? ??ll?y? yürürk?n bünyan escort b?lk?nd?n m?m?l?ri ??ll?rk?n h?l? d? bugün ş?kır ş?kır ?ğzım? b?ş?lırk?n ? inl?m?l?rinl? d?ğm? ?r???ul?r? t?ş çık?rtıy?rdun.
??ni y?tı? ?ikm?li k?ldırı? ?ikm?li y?rr?k m?ny?ğı y??m?lı d?di.
kız?rmıştım.
b?n gidiy?rum d?yi? ?y?ğ? k?lktım.
dur d?di.
ç?km????ind?n ??r? çık?rdı.
m?m?l?rimin ?r??ın? ?ıkıştırdı.

?l bununl? ?r???ul?rın giydiği d?nl?rd?n ?lır?ın k?ndin? d?di.
m?m?l?rimi ?vuçl?yı?, ??ni y?nid?n ?ik??im v?r ?m? y?rın? ??klı??m d?di.
Evim? çıktığımd? m?m?l?rimin ?r??ınd?ki ??r?y? b?ktım.
işt? ?d?m ?iktiği ?mın ??r??ını v?rmişti.
y?ku? tuttuğu ?vi d??? ?l?r?k kull?nırk?n bir ?d??ın? y?t?k k?ymuştu.
h?r iş?r?tind? ini? k?ndimi ?iktiriy?rdum.
?şim bir ş?y ?nl?m?mıştı.
b?nd?ki ?ikişm? i?t?ğinin ?rtmış ?lm??ınd?n m?mnundu.
g??? ?yrı gündüz ?yrı ?ikişirk?n kil? v?rm?y? b?şl?mış b?ş ?l?n z?m?nl?rd? d? m?n d?n ?rk?kl?r? m?m?l?rimi ?mımı götümü gö?t?r?r?k b?ş?ltm?y? b?şl?mıştım.

m?nd?n görüştüğüm bir ?d?m kırk y?şl?rınd? b?niml? g?rç?kt?n ?ikişm?k i?t?diğini ?öylüy?r b?k?rız diy?rdum.
y?ku? bir ?ydır b?ni ?ikiy?r ?m? ???ıkç? ş?yl?r i?tiy?rdu.
götünü d? ?iki??m ?r???u diy? h?r ?ikişm?mizd? götümü ??rm?klıy?rdu.
?şiml? ?ikişirk?n ?ğzım? ?lı? y?l?m?m h?şun? gidiy?rdu.
? d? b?n? ?rk?nd?n ?ikm?k i?tiy?rum d?m?y? b?şl?mıştı.
n? v?rdı ki götümd?n ?ikm?k i?t?y???k diy?rdum.
?m? gött?n ?ikişm?nin t?dı b?mb?şk? ?rtık ?lıştım ve devamlı olarak kendimi ona siktiriyorum,o beni amdan sikerken ben ısrarla götten sikmesini istiyorum çünkü götten daha çok zevk almaya başladım.
porno hikayeleri

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00353 515 73 20